Dette kultursenteret fikk moralsk
st?tte fra alle Islamske sentre i
Norge, og spesielt av det
Islamske Tawhid senteret som
ledes av sayed Shamshad
Razavi.
Etter lanseringen av
kultursenteret som shik Ali al-
Jabri ledet, fortsatte
kultursenteret ? ha kontakt med
religi?se referansepunkter i Najaf
og resten av verden. Videre har
den blitt forbundet med sayed
Murtaza Al-Kashmiri.                                                                                              
Kultursenteret startet sin f?rste
skole ved navnet Martyr al-Sadr
Arabiske skole, med st?tte fra
Imam Ali Senter i Londo
           KULTUR SENTERET
Dette Islamske kultursenteret i
Bergen, har gjennom hele sin
karriere ikke v?rt utsatt for
problemene mellom forskjellige
individer i samfunnet, den har
aldri v?rt utsatt for
?konomiske kriser, men har
klart ? holde stabile
programmer og har som m?l ?
innlemme ulike samfunns
lojalitet til profeten Muhammed
og hans familie fred v?re med
dem all
.
 
 
.
Abu Al Fadel Islamsk kultursenter er det f?rste shiamuslimske kultursenter i Vest-Norge i byen Bergen. Denne byen er den st?rste byen etter hovedstaden, Oslo. Kultursenteret ble grunnlagt i 1997 av de trofaste og lojale Shiamuslimer i denne byen med st?tte fra alle de Arabiske og Islamske samfunn, spesielt fra det Irakiske samfunnet som hadde st?rst vekt p? b?rekraften i dette sentere
Abu Al-Fadel Islamsk kultursenter har holdt årlige konferanser på Norsk under tittelen «Dialog bygger fred». Disse konferansene var verdifulle hvor Norsk media var tilstede sammen med blant annet Kristne religiøse ledere, forskere, myndigheter og forfattere, disse konferansene har spilt en viktig rolle for å definere profeten Mohammeds og hans families lære
norway bergen

Support us: Account  DNB    5210051337                    Tel : 004740072927                           Email: alialjaberi@yahoo.com