Dette Islamske kultursenteret i
Bergen, har gjennom hele sin
karriere ikke v?rt utsatt for
problemene mellom forskjellige
individer i samfunnet, den har
aldri v?rt utsatt for
?konomiske kriser, men har
klart ? holde stabile
programmer og har som m?l ?
innlemme ulike samfunns
lojalitet til profeten Muhammed
og hans familie fred v?re med
dem all
.
1. TAUHEED/GUDS ENHET:
? tro p? at det finnes kun Ún Gud, Allah. Dette blir blant annet bevitnet i trosbekjennelsen. Han har verken familieeller medarbeidere. Han er Ún og ingen er lik Ham eller som Ham. Han er allmektig og barmhjertig. Han er rettferdig og vis. Det er Allah som har skapt verden og alle levende skapninger.
.
 
 
.
2. ADL/RETTFERDIGHET:
Å tro på Allahs rettferdighet. Adl betyr rettferdighet. Hvert menneske blir belønnet ut fra
sine gjerninger. Den som lyder Guds påbud blir belønnet og den som trosser Hans vilje blir straffet.
3. NABUWAT/PROFETSKAP:
Å tro på Allahs budbærere. Guds vilje er at mennesker skal leve i fred og harmoni. Han vil at vi skal basere våre liv på kunnskap og rettferdighet. Menneskene skal følge normer og regler om hvordan man skal leve og oppføre seg. Derfor har Allah sendt sine profeter for å bringe Hans budskap til menneskene.
Abu Al-Fadel Islamsk kultursenter har holdt årlige konferanser på Norsk under tittelen «Dialog bygger fred». Disse konferansene var verdifulle hvor Norsk media var tilstede sammen med blant annet Kristne religiøse ledere, forskere, myndigheter og forfattere, disse konferansene har spilt en viktig rolle for å definere profeten Mohammeds og hans families lære

Support us: Account  DNB    5210051337                    Tel : 004740072927                           Email: alialjaberi@yahoo.com