Dette Islamske kultursenteret i
Bergen, har gjennom hele sin
karriere ikke v?rt utsatt for
problemene mellom forskjellige
individer i samfunnet, den har
aldri v?rt utsatt for
?konomiske kriser, men har
klart ? holde stabile
programmer og har som m?l ?
innlemme ulike samfunns
lojalitet til profeten Muhammed
og hans familie fred v?re med
dem all
.
 
 
2. ADL/RETTFERDIGHET:
Å tro på Allahs rettferdighet. Adl betyr rettferdighet. Hvert menneske blir belønnet ut fra
sine gjerninger. Den som lyder Guds påbud blir belønnet og den som trosser Hans vilje blir straffet.
4. IMAMAT/ÅNDELIGE LEDERE: Å tro på Imamat vil si å tro på De Tolv Imamene som er de rette etterfølgerne av profeten. I løpet av sitt liv kunngjorde profeten flere ganger at muslimer skulle ledes av Imamer. Etter profetens bortgang måtte det være en person som skulle veilede folket i islamsk lære og lede det islamske samfunnet.
Abu Al-Fadel Islamsk kultursenter har holdt årlige konferanser på Norsk under tittelen «Dialog bygger fred». Disse konferansene var verdifulle hvor Norsk media var tilstede sammen med blant annet Kristne religiøse ledere, forskere, myndigheter og forfattere, disse konferansene har spilt en viktig rolle for å definere profeten Mohammeds og hans families lære

Support us: Account  DNB    5210051337                    Tel : 004740072927                           Email: alialjaberi@yahoo.com