Dette kultursenteret fikk moralsk
støtte fra alle Islamske sentre i
Norge, og spesielt av det
Islamske Tawhid senteret som
ledes av sayed Shamshad
Razavi.
Etter lanseringen av
kultursenteret som shik Ali al-
Jabri ledet, fortsatte
kultursenteret å ha kontakt med
religiøse referansepunkter i Najaf
og resten av verden. Videre har
den blitt forbundet med sayed
Murtaza Al-Kashmiri.                                                                                              
Kultursenteret startet sin første
skole ved navnet Martyr al-Sadr
Arabiske skole, med støtte fra
Imam Ali Senter i Londo
           KULTUR SENTERET
Dette Islamske kultursenteret i
Bergen, har gjennom hele sin
karriere ikke vært utsatt for
problemene mellom forskjellige
individer i samfunnet, den har
aldri vært utsatt for
økonomiske kriser, men har
klart å holde stabile
programmer og har som mål å
innlemme ulike samfunns
lojalitet til profeten Muhammed
og hans familie fred være med
dem all
.
1. TAUHEED/GUDS ENHET:
Å tro at det finnes kun én Gud, Allah. Dette blir blant annet bevitnet i trosbekjennelsen. Han har verken familieeller medarbeidere. Han er én og ingen er lik Ham eller som Ham. Han er allmektig og barmhjertig. Han er rettferdig og vis. Det er Allah som har skapt verden og alle levende skapninger.
.
 
 
.
TROENS RØTTER (USUL-AL-DIN)
2. ADL/RETTFERDIGHET:
Å tro på Allahs rettferdighet. Adl betyr rettferdighet. Hvert menneske blir belønnet ut fra
sine gjerninger. Den som lyder Guds påbud blir belønnet og den som trosser Hans vilje blir straffet.
3. NABUWAT/PROFETSKAP:
Å tro på Allahs budbærere. Guds vilje er at mennesker skal leve i fred og harmoni. Han vil at vi skal basere våre liv på kunnskap og rettferdighet. Menneskene skal følge normer og regler om hvordan man skal leve og oppføre seg. Derfor har Allah sendt sine profeter for å bringe Hans budskap til menneskene.
4. IMAMAT/ÅNDELIGE LEDERE: Å tro på Imamat vil si å tro på De Tolv Imamene som er de rette etterfølgerne av profeten. I løpet av sitt liv kunngjorde profeten flere ganger at muslimer skulle ledes av Imamer. Etter profetens bortgang måtte det være en person som skulle veilede folket i islamsk lære og lede det islamske samfunnet.
Abu Al Fadel Islamsk kultursenter er det første shiamuslimske kultursenter i Vest-Norge i byen Bergen. Denne byen er den største byen etter hovedstaden, Oslo. Kultursenteret ble grunnlagt i 1997 av de trofaste og lojale Shiamuslimer i denne byen med støtte fra alle de Arabiske og Islamske samfunn, spesielt fra det Irakiske samfunnet som hadde størst vekt på bærekraften i dette sentere
Abu Al-Fadel Islamsk kultursenter har holdt årlige konferanser på Norsk under tittelen «Dialog bygger fred». Disse konferansene var verdifulle hvor Norsk media var tilstede sammen med blant annet Kristne religiøse ledere, forskere, myndigheter og forfattere, disse konferansene har spilt en viktig rolle for å definere profeten Mohammeds og hans families lære
5.  Qiamat (dommens dag)
Det finnes et liv etter døden. På dommens dag skal alle levende og døde dømmes. Det skal bli rettferdighet i verden. Etter døden kommer hvert menneske til å få sin belønning eller straff, avhengig av personens gjerninger. I Koranen er paradiset beskrevet som en oase; skyggefulle trær, kjølig vann, unge mennesker. Alt som finnes i paradiset er godt. De som har vært ”dårlige” mennesker vil være fortapt, det vil si kroppslig og sanselig lidelse i helvete.
Support us: Account  DNB    5210051337                    Tel : 004740072927                           Email: alialjaberi@yahoo.com